Nghĩa vụ giao hàng của người vận chuyển trong hợp đồng vận chuyển hàng hoá bằng đường biển theo pháp luật Trung Quốc và kinh nghiệm đối với Việt Nam

Khái quát chung về hợp đồng vận chuyển hàng hóa bằng đường biển và nghĩa vụ giao hàng của người vận chuyển theo pháp luật Trung Quốc. Tìm hiểu nghĩa vụ giao hàng của người vận chuyển theo pháp luật Trung Quốc. Đưa ra một số khuyến nghị xây dựng chế độ pháp lý về nghĩa vụ giao hàng của người vận chuyển trong pháp luật Việt Nam.

http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/6755

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s